MHK International
Raad van Commissarissen

Advies en controle

De raad van commissarissen van MHK Group AG bewaakt en adviseert de raad van bestuur bij het leiden van de bedrijfsactiviteiten. Om zijn taken uit te voeren bestaat de RvC uit onafhankelijke deskundigen op uiteenlopende gebieden, die samen beschikken over de benodigde kennis en competenties. Voor fundamentele beslissingen is toestemming van de RvC vereist. De RvC legt de informatie- en verslaggevingsverplichtingen van de raad van bestuur vast, benoemt de leden van de raad van bestuur en plant samen met de raad van bestuur de opvolging van bestuursleden op lange termijn. De raad van commissarissen controleert op regelmatige basis de efficiëntie van de raad van bestuur.

Leden van de Raad van Commissarissen:
Prof. Rainer Kirchdörfer
Meinhard Mundt
Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet
Dr. Benedikt Rey
Hubert Schwarz
Dr. Siegfried H. Streitz