Raad van bestuur MHK International
MHK International
Raad van Bestuur

Wij staan sterk en moedig voor de toekomst.

Deskundig management

De raad van bestuur heeft een leidinggevende en toezichthoudende functie en geeft op eigen verantwoordelijkheid leiding aan de onderneming. De taken van de raad van bestuur van MHK Group AG omvatten met name de strategische leiding, de toewijzing en verdeling van bedrijfsmiddelen, de financiële verslaggeving, het risicomanagement en de controle van MHK Group AG.

De leden van de Raad van Bestuur:
Hans Strothoff

Voorzitter van de raad van bestuur, verantwoordelijk voor de strategische richting, coördinatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Werner Heilos

Plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur, verantwoordelijk voor inkoopmarketing en de volledige verkoop

Wolfgang Becker

Bestuurslid met verantwoordelijkheid voor centrale administratie, delcredere en bedrijfsbeheer

Frank Bermbach

Bestuurslid met verantwoordelijkheid voor bancaire en financiële diensten

Dr. Olaf Hoppelshäuser

Bestuurslid met verantwoordelijkheid voor administration en organisatie

Kirk Mangels

Bestuurslid met verantwoordelijkheid voor marketing en bedrijfscommunicatie

Abbildung:

v.l. Frank Bermbach, Werner Heilos, Wolfgang Becker, Hans Strothoff, Dr. Olaf Hoppelshäuser. Ontbreekt: Kirk Mangels.