MHK International
MHK Group AG

Coördinatie en organisatie

De MHK Group is georganiseerd als naamloze vennootschap en fungeert als managementholding. Zij coördineert alle activiteiten en transacties van de coöperaties en dienstverlenende bedrijven die tot de groep behoren. MHK Group AG staat onder leiding van een raad van bestuur en wordt geadviseerd en gecontroleerd door een onafhankelijke raad van commissarissen.

MHK International MHK Group AG